DU MÅ LESES FØLGENDE FOR Å KJØPE NYE COUNTDOWN PRODUKTER.

THIS “KILLERSPOTS® Inc. | NYE COUNTDOWN.com, llc” TERMS OF USE AGREEMENT (“Agreement”) IS A LEGAL AND BINDING AGREEMENT BETWEEN YOU (“YOU,” “YOUR,” OR “YOURSELF”), AS THE END USER, AND “KILLERSPOTS® Inc. | NYE COUNTDOWN.com, llc” (“OUR,” “US,” “WE,” “KILLERSPOTS® Inc. | NYE COUNTDOWN.com, llc” OR “COMPANY”), WHICH GOVERNS YOUR USE OF OUR INTERNET-BASED MEDIA DISTRIBUTION AND DATA COLLECTION SUBSCRIPTION SERVICE (the “Service”) TOGETHER WITH ALL INFORMATION, CONTENT, PRODUCTS, MATERIALS AND SERVICES MADE AVAILABLE TO YOU BY US AND/OR THIRD PARTIES THROUGH THIS CREATIVE AUDIO/ VIDEO PRODUCTION (Collectively, the “Creative Audio/ Video Production” IE NYE TILPASSET LYD OG VIDEO COUNTDOWN). You acknowledge that by ordering any of the NYE Countdown products before December 10, 2018, that delivery of your order / the customized product(s); will not be delivered until after December 10, 2018. All orders placed after December 10, 2018 should be delivered within 72 hours of ordering via an emailed link to the email supplied to NYECountdown.com, llc. order, unless otherwise updated. You can update your email and profile on NYECountdown.com under the “MY ACCOUNT”. Questions? Email support at SUPPORT@NYECountdown.com 24 timer om dagen til januar 2, 2019.

Les denne avtalen nøye før du bruker CREATIVE AUDIO / VIDEO PRODUCTION. Ved å registrere deg for, bestille online eller via telefon, bruk, eller på annen måte tilgang til CREATIVE AUDIO / VIDEO PRODUCTION, ELLER EN KOMPONENT DERFOR, I NOEN MENNESKER HVIS DU VILKER AT DU LESER OG UNDERSTÅR ​​DENNE AVTALEN, SOM ER MEDDELELSE TIL Å BLI EN PART TIL DENNE AVTALEN OG GODTGJØRER Å BUNDES AV OG FØLGER DE VILKÅR OG BETINGELSER HER. DENNE CREATIVE AUDIO / VIDEO PRODUKSJONEN ER TILGJENGET OG GJELDES TILGJENGELIG TIL PROFESSIONAL RADIO BROADCASTERS, DISC JOCKEYS, CONSULTANTS, ETIKETTER, HOTELLER, NIGHTCLUBS, BARN, RESTAURANTER, PROMOTERE OG ANDRE SÅDANNE PROFESSIONELLE PERSONER OG / ELLER ENTITIES. HVIS DU IKKE GODTGJØRER OG SAMARBEIDER ALLE VILKÅR OG BETINGELSER I DENNE AVTALEN, AVSLUT AV REGISTRERING / BESTEMMELSESPROSESSE OG IKKE TILGJENG ELLER BRUK AV PRODUKTET, KREATIV LYD / VIDEOPRODUKSJON ELLER MUSIKK, TEKST ELLER ANVENDELSE ANDRE MATERIALER TILGJENGELIG GENNEM CREATIVE AUDIO / VIDEO PRODUCTION IN ANY MANNER.

The product(s) being registered and sold are the audio timed voice parts, the custom audio voiced parts and the video effects of the NYE Countdown Shell WITHOUT the copy written music. NYECountdown.com, llc. uses the music on the countdowns for demonstration purposes only. All custom orders will receive their voiced customized insert and a “New Year’s Eve Custom Countdown DEMO TRACK” with music at no charge. (the additional “nye demo” download is for a sample | promotional use and instructional purposes only) You must be a working professional disc jockey or nightclub to purchase the NYE Countdown. By purchasing the “NYE Shell” and customized vocal dj drop from NYECountdown.com, llc. you are agreeing to abide by all music licensing copyrights and domestic | international copyright laws and indemnify and hold harmless Killerspots.com, Inc., NYECountdown.com, llc., its affiliates, agents and producers.

All orders are ONE LICENSE – ONE DOWNLOAD that is receipt trackable and traceable by our NYECountdown.com, llc. licensing software.

DU ER STRYTT FORBUDET TIL Å DELE ELLER UPLOADE NÅR OG ALLE TJENESTER PRODUKSJERT AV KILLERSPOTS.COM, Inc. & NYECOUNTDOWN.COM, llc. PÅ YOUTUBE, VIMEO, FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM eller andre deler av nettsider og FTP-steder, med mindre du har ekspress skriftlig dokumentasjon fra vår lisensavdeling.

Alle videoene har blitt vannmerket for å identifisere alle brudd. Alle brudd vil bli forfulgt og vil bli svartelistet og forbudt fra fremtidige kjøp.

Bruksregler:

  • Denne Creative Audio / Video Production blir gitt til deg som sluttbruker og bør derfor ikke reproduseres, endres, tilpasses, overføres, selges, leies, leies, lisensieres, overføres, distribueres eller på annen måte dispenseres til noen tredjepart eller endret på noen måte.
  • Company grants to you a non-exclusive, non-transferable, non-sub-licensable, revocable license to use the object code copy of the Creative Audio/ Video Production distributed with this Agreement (the “Copy”) along with related documentation during the term of this Agreement on a single CPU, which CPU you may change from time to time. Such license shall be terminable as provided herein.
  • Denne Creative Audio / Video Production er et middel til å motta innhold levert av selskapet og krever at en individuell konto skal opprettes og godkjennes av selskapet for å abonnere på tjenesten. Hver konto er autorisert til å bare brukes av den enkelte som har opprettet kontoen. Under ingen omstendigheter skal en konto deles eller brukes av flere enn en bruker, og slik handling skal anses som grunnlag for at kontoavbrudd er ugyldig, kontoavslutning eller annen straffespørsel. Dette inkluderer å gjøre din individuelle konto-ID tilgjengelig for enhver annen person / enhet.
  • Du anerkjenner at selskapet beholder eksklusiv kontroll over Creative Audio / Video Production og alle immaterielle rettigheter knyttet til det. Ved å abonnere på innholdsleverandøren som tilbys gjennom Creative Audio / Video Production, blir du ikke eier av den. Med unntak av det som uttrykkelig er oppgitt her, får du ikke rettigheter eller lisenser til patenter, opphavsrettigheter, forretningshemmeligheter eller varemerker med hensyn til Creative Audio / Video Production eller innholdet, og selskapet forbeholder seg alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt nedenfor. Creative Audio / Video Production inneholder proprietær og konfidensiell informasjon som er beskyttet av lov om opphavsrett og internasjonale avtaler.
  • Du samtykker i ikke å fjerne, fra noen kopier av Creative Audio / Video Production, noen opphavsrett og / eller andre varemerkerettigheter som vises på Creative Audio / Video Production som opprinnelig levert av Company.
  • Du samtykker i ikke å dekompilere, demontere, dekryptere, oversette, redigere, opprette avledede verk fra, trekke ut eller reversere konstruere eller videreselge Creative Audio / Video Production, eller forsøk på, eller bistå andre med å gjøre noe av det foregående.
  • Du samtykker i ikke å reprodusere, distribuere, formidle, selge, gjøre tilgjengelig for tredjeparter eller sirkulere denne Creative Audio / Video Production til noen eller å utnytte Creative Audio / Video Production for kommersielle eller ikke-kommersielle formål uten det eksplisitte skriftlige samtykke av selskapet. Enhver slik uautorisert distribusjonshandling utgjør en overtredelse av føderal lov om opphavsrett i henhold til 17 USC Section 106, som du kan bli ansett ansvarlig for forsettlig ulovlig oppførsel, straffbar med en bøde på opptil ett hundre femti tusen dollar ($ 150,000) per krenkende handling.
  • Innholdet som leveres gjennom Creative Audio / Video Production, tilhører tredjepart som beholder eierskap over det og har lisensiert det til selskapet. Innholdet er beskyttet av opphavsrett og andre lover om immaterielle rettigheter. Innhold mottatt fra selskapet kan bli vist, brukt og spilles bare av abonnenten til hvem innholdet blir gjort tilgjengelig og bare for formål som omfattes av denne avtalen.
  • Du samtykker i ikke å gjøre bruk av innholdet på en måte som ville krenke opphavsretten eller annen eksklusiv beskyttelse som er gitt til arbeidet, og erkjenne at brudd på brudd vil opphøre dine rettigheter til personvern i henhold til denne avtalen, og kan også føre til personlig juridisk ansvar under staten eller føderal lov. Føderal lov gir alvorlige sivile og strafferettslige sanksjoner for uautorisert reproduksjon, distribusjon, utleie eller digital overføring av opphavsrettsbeskyttet lydopptak og / eller andre beskyttede verker under 17 USC Sections 501, 506. Å gjøre uautoriserte kopier av opphavsrettsbeskyttede verker utgjør stjeler som du kan holdes ansvarlig for tusenvis av dollar i skader. Å gjøre noe av innholdet tilgjengelig på ethvert Peer to Peer-nettverk (P2P) eller andre former for uautorisert opplasting av beskyttede eller beskyttende verker, utgjør også brudd på opphavsretten. Denne avtalen utgjør varsel om opphavsrettsbeskyttelse for innholdet levert gjennom Creative Audio / Video Production, og enhver ulovlig bruk kan resultere i en oppdagelse av forsettlig brudd på opphavsretten i en føderal domstol straffbar med en bøde på opptil ett hundre femti tusen ($ 150,000) dollar per krenkende handling eller annet alvorlig sivilt eller straffbart ansvar.
  • Du forstår at alt innhold er vannmerket med en personlig ID som er sporbar for deg, og at du vil være ansvarlig for enhver kopiering eller ulovlig omfordeling av Creative Audio / Video Production eller innholdet helt eller delvis i samsvar med ovenstående.

Begrep. This Agreement commences upon your acceptance (as described above) and will end when terminated. This Agreement will be deemed to terminate immediately if you fail to comply with any material term or condition contained herein. Upon termination, your license rights end and you will no longer have access to or be able to receive the subscription content. Company reserves the right to terminate this Agreement and disable the Creative Audio/ Video Production at Company’s discretion at any time. The restrictions set out in this Agreement shall remain in force even after termination or expiration.

Garantifraskrivelse. You expressly agree that use of and access to the Creative Audio/ Video Production application is at your sole risk. The content is provided on an “as is” and an “as available” basis. We do not make, and hereby disclaim, any representations or warranties regarding the Creative Audio/ Video Production, content, Company website, and/or other products and services offered through the Company or any portion thereof, express, implied or statutory, including (without limitation) implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, title, non-infringement of third party rights, or any warranties arising by course of dealing or custom of trade. We make no representation or warranty that any material, content, products or services displayed on or offered through the Creative Audio/ Video Production are accurate, complete, appropriate, reliable, or timely. We also make no representations or warranties that the Creative Audio/ Video Production will meet your requirements and/or your access to and use of the service will be uninterrupted or error-free, free of viruses, malicious code, or other harmful components, or otherwise secure. Some jurisdictions do not allow the exclusion of certain warranties. Accordingly, some of the above exclusions may not apply to you.

Begrensning av erstatningsansvar. I det omfang det er tillatt i henhold til gjeldende lov, skal ingen av selskapene, dets lisensgivere, leverandører, partnere, tilknyttede selskaper eller tredjepartsleverandører være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle, eksemplariske, straffe eller konsekvenser skader eller annen form for erstatning på noen måte som oppstår som følge av eller i forbindelse med denne Avtalen eller din bruk av Creative Audio / Video Production, uavhengig av handlingsform eller grunnlag for kravet eller om Selskapet har vært eller ikke. informert om muligheten for slike skader. Noen jurisdiksjoner tillater ikke begrensning eller utelukkelse av ansvar for tilfeldige eller følgeskader. Følgelig kan noen av de ovennevnte begrensningene og utelukkelsene ikke gjelde for deg.

Bruk av informasjon. Du gir herved Selskapet tillatelse til å bruke all informasjon som kommer fra din bruk av Creative Audio / Video Production eller annen informasjon som er rapportert til Company på noen måte Company velger, for kommersielle eller ikke-kommersielle formål.

Endringer. Selskapet forbeholder seg retten til når som helst å endre denne avtalen og å pålegge nye eller ytterligere vilkår for bruk av Creative Audio / Video Production. Slike endringer og tilleggsbetingelser vil bli effektive umiddelbart og innlemmet i denne avtalen. Din fortsatte bruk av Creative Audio / Video Production vil bli ansett som aksept av det.

Indemnity. You agree to defend, indemnify and hold us harmless against any losses, expenses, costs or damages (including our reasonable attorneys’ fees, expert fees’ and other reasonable costs of litigation or proceedings) arising from, incurred as a result of, or in any manner related to any claim or action based upon (a) your breach of, or failure to comply with, the terms and conditions of this Agreement, (b) your use of the Creative Audio/ Video Production , and/or (c) the use of the Creative Audio/ Video Production by any other person using your IDs. We may, in our discretion, participate in the defense of any such claim or action and any negotiations for its settlement or compromise. No settlement which may adversely affect our rights or obligations shall be made without our prior written approval. We reserve the right, at our own expense and on notice to you, to assume exclusive defense and control of any such claim or action and then your corresponding indemnification obligation will end.

Valg av lov og samtykke til jurisdiksjon. Denne avtalen er underlagt lovgivningen i staten Ohio, USA, uten hensyn til lovens bestemmelser; og du samtykker herved til eksklusiv jurisdiksjon og sted i føderale og statslige domstoler i Clermont County, Ohio, USA med hensyn til alle tvister som oppstår av eller relaterer til Creative Audio / Video Production. I tillegg samtykker du herved til eksklusiv jurisdiksjon og sted i slike domstoler for enhver handling som er påbegynt av deg mot oss (eller våre tilknyttede selskaper).

Hele avtalen. This Agreement constitutes the entire agreement between you and Company and governs your use of the Creative Audio/ Video Production, superseding any prior agreements between you and Company. You also may be subject to additional terms and conditions that may apply when you use affiliate services, third-party content, or third-party Creative Audio/ Video Production. If any part of this Agreement is held invalid or unenforceable, that portion shall be construed in a manner consistent with applicable law to reflect, as nearly as possible, the original intentions of the parties, and the remaining portions shall remain in full force and effect. Company’s failure to enforce any right or provisions in this Agreement will not constitute a waiver of such or any other provision. Company will not be responsible for failures to fulfill any obligations due to causes beyond its control.

ALLE BESTEMTE BESTEMMELSER SKAL GJØRES LØRDAG, DECEMBER 27, 2018 TIDLIGT, EST for å garantere levering på tid uten rushavgift.

Alle bestillinger etter denne fristen vil resultere i et RUSH FEE pluss eventuelle fremskyndede FedEx-kostnader.

ALLE SALG ER FINAL! Ingen refusjoner vil bli gitt. INGEN UNNTAK.

Hvis du har spørsmål eller trenger støtte: vennligst send e-post support@nyecountdown.com or www.NYECountdown.com. Takk skal du ha! Godt nytt år!

*** Rabatter Alert ***

Vennligst ta en video din NYE nedtelling LIVE IN ACTION this New Year’s Eve – and send to us so we can feature you and your venue on our website and social media.

Last opp det her: http://bit.ly/ClientUpload

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!